Psykologspesialist Ingrid Eide Christiansen

Utdannelse og klinisk praksis

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning innen klinisk voksenpsykologi.

Jeg har ca. 20 års psykologerfaring innen offentlig psykisk helsevesen, for det meste spesialisthelsetjenesten ved DPS. Jeg har lang klinisk erfaring innen voksenpsykiatrisk poliklinikk med allmennpsykiatriske problemstillinger (VOP), samt med rus- og psykiske lidelser, (TSB). Jeg har også arbeidet klinisk ved døgninstitusjon Psykiatrisk avdeling. Jeg har i tillegg psykologerfaring med barn- og ungdom, (BUP og PPT).
Jeg er utdannet barnefaglig sakkyndig ved Norsk psykologforening.

Behandlingstilbud

Jeg er godt kjent med diagnostisk utredning og behandling av psykiske vansker. Jeg har erfaring med de fleste psykologiske problemstillinger som depresjon, angst, personlighetsvansker, traumer, relasjonsvansker, kriser, m.m.

Mitt kliniske fokus er dialog med utgangspunkt i hva hver enkelt opplever som vanskelig og har behov for hjelp til. Jeg anvender anerkjente behandlingstilnærminger, som affekt-/ emosjonsfokusert-, kognitiv-, mindfulness-, mentaliseringsbasert-, traumefokusert-, og EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Jeg har et fleksibelt utgangspunkt, og anvender ofte elementer fra flere tilnærminger. Jeg vektlegger en terapeutisk holdning med fokus på respekt og anerkjennelse.

Praktisk informasjon

Jeg er psykolog med avtalehjemmel ved Helse-Sør-Øst. Det må henvises fra fastlege eller annen instans med henvisningsrett, og vil omfattes av egenandel/ frikortordningen. Henvisninger vurderes opp mot retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten og kapasitet.

Timepris kr. 386,-, frem til frikortbeløp på kr. 3040,-.
Avbestilling må skje innen 48 timer før avtalt time, og belastes med kr. 500,- ved senere avbestilling.
Du kan betale via link til mobiltelefon, Vipps, eller faktura.

Jeg har taushetsplikt, og bruker et godkjent journalsystem. Jeg er medlem av Norsk psykologforening, og er forpliktet av gjeldende lovverk for helsepersonell.

Ingrid Eide Christiansen
Psykologspesialist
Tlf: 977 30032
Epost: ingridechr@gmail.com

Trekanten Senter, Helsehuset,
Knud Askers vei 28 B,
1383 Asker.